ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

Penningtvättslagen innebär att vi som bank måste bedöma risken för att användas för penningtvätt och försöka förhindra finansieringen av terrorism. Vi måste därför ha god kunskap om dig som kund och dina affärer.

Det är förbjudet att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Vi är därför skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheter ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.

HUR PÅVERKAS DU SOM KUND AV REGLERNA?

Resurs måste bedöma om det finns en risk att banken används för penningtvätt eller terroristfinansiering. Det är därför nödvändigt för oss att ha en god kunskap om våra kunder, och du kommer ibland att behöva svara på frågor så att vi förstår ditt syfte och behov.

Det är också obligatoriskt att legitimera sig. Legitimationskravet gäller även vid vissa löpande transaktioner. Alla frågor som ställs är utifrån lagkraven och all kundinformation behandlas konfidentiellt och banksekretessen gäller alltid.

När det gäller juridiska personer, exempelvis företag och föreningar, måste banken kontrollera vem som är den verklige huvudmannen. Utöver att det är obligatoriskt för den juridiska personens företrädare att legitimera sig behöver vi även ställa frågor om ägarförhållanden.

PEP – POLITICALLY EXPOSED PERSON

Det finns särskilda regler som vi på Resurs måste följa vid affärer med personer i politiskt utsatt ställning, så kallad PEP (Politically Exposed Person).

En PEP är en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Denna position utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, och banken måste vidta skärpta åtgärder. Bland annat måste vi få godkännande från en särskild beslutsfattare i banken innan affärer kan göras. Reglerna för PEP gäller även dessa personers familj och kända medarbetare.

Här hittar du mer information om penningtvätt från Bankföreningen

Representativt exempel Fordkortet Mastercard

Kredit 15 000 kr, rörlig ränta 0 %, delbet.tid 12 mån. 12 st. delbet. effektiv ränta 7,54 %. Adm.avg. 35 kr + uppl.avg. 245 kr ingår. Totalbelopp 15 665 kr.

Representativt exempel Fordkortet

Kredit 15 000 kr, rörlig ränta 0 %, delbet.tid 12 mån. 12 st. delbet. effektiv ränta 6,71 %. Adm.avg. 29 kr + uppl.avg. 245 kr ingår. Totalbelopp 15 593 kr.

Representativt exempel Fordkortet Företag

Kredit 15 000 kr, rörlig ränta 0 %, delbet.tid 1 mån. 1 st. delbet. effektiv ränta 1,31 %. Adm.avg. 29 kr. Totalbelopp 15 029 kr.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation – Fordkortet Mastercard
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation – Fordkortet
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation – Fordkortet Företag